Commit e6842244 authored by Eli Linden's avatar Eli Linden
Browse files

CT-575 WIP PL global edit part 1/2; PL DA set 16 translation for 2.1.1; FR linguistic

parent e47bf5cd
......@@ -42,7 +42,12 @@
<text name="library_label">
Type:
</text>
<scroll_list name="library_list"/>
<scroll_list name="library_list">
<scroll_list.rows name="action_animation" value="Animation"/>
<scroll_list.rows name="action_sound" value="Lyd"/>
<scroll_list.rows name="action_chat" value="Chat"/>
<scroll_list.rows name="action_wait" value="Vent"/>
</scroll_list>
<button label="Tilføj &gt;&gt;" name="add_btn"/>
<text name="steps_label">
Trin:
......
......@@ -19,12 +19,12 @@
<text name="land_sale_label">
Land til salg
</text>
<text name="by_owner_label">
efter ejer
</text>
<text name="auction_label">
land auktion
</text>
<text name="by_owner_label">
efter ejer
</text>
<button name="Go Home" tool_tip="Teleportér til min hjemmelokation"/>
<text name="Home_label">
Hjem
......@@ -35,7 +35,7 @@
<text name="pg_label">
Generelt
</text>
<check_box name="events_mature_chk"/>
<check_box initial_value="true" name="events_mature_chk"/>
<text name="events_mature_label">
Moderat
</text>
......@@ -58,6 +58,9 @@
<search_editor label="Regioner efter navn" name="location" tool_tip="Indtast navn på en region"/>
<button label="Find" name="DoSearch" tool_tip="Led efter region"/>
<button name="Clear" tool_tip="Fjern søgelinier og nulstil kort"/>
<text name="events_label">
Lokation:
</text>
<button label="Teleport" name="Teleport" tool_tip="Teleportér til valgte sted"/>
<button label="Kopiér SLurl" name="copy_slurl" tool_tip="Kopierer nuværende lokation som SLurl der kan sendes på web."/>
<button label="Vis valgte" name="Show Destination" tool_tip="Centrér kortet på valgte lokation"/>
......
......@@ -92,6 +92,7 @@
<menu_item_call label="Sæt scripts til &quot;Not Running&quot;" name="Set Scripts to Not Running"/>
</menu>
<menu label="Valg" name="Options">
<menu_item_call label="Sæt standard rettigher for upload" name="perm prefs"/>
<menu_item_check label="Vis avancerede rettigheder" name="DebugPermissions"/>
<menu_item_check label="Vælg kun egne objekter" name="Select Only My Objects"/>
<menu_item_check label="Vis kun flytbare objekter" name="Select Only Movable Objects"/>
......@@ -109,7 +110,6 @@
<menu_item_call label="Lyd (L$[COST])..." name="Upload Sound"/>
<menu_item_call label="Animation (L$[COST])..." name="Upload Animation"/>
<menu_item_call label="Mange (L$[COST] pr. fil)..." name="Bulk Upload"/>
<menu_item_call label="Sæt standardværdier for upload rettigheder" name="perm prefs"/>
</menu>
</menu>
<menu label="Hjælp" name="Help">
......
......@@ -231,7 +231,7 @@ Er du sikker på at du vil fortsætte?
Slet favorit &lt;nolink&gt;[PICK]&lt;/nolink&gt;?
</notification>
<notification name="DeleteOutfits">
Slet det valgte sæt?
Slet valgte sæt?
<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annullér" yestext="OK"/>
</notification>
<notification name="CacheWillClear">
......@@ -1635,8 +1635,8 @@ Check venligst din netværks- og firewall setup.
Avatar &apos;[NAME]&apos; forsvandt helt &quot;uploaded&quot;.
</notification>
<notification name="AvatarRezSelfBakeNotification">
( [EXISTENCE] seconds alive )
Du sendte en [RESOLUTION] tekstur til &apos;[BODYREGION]&apos; efter [TIME] sekunder.
( [EXISTENCE] sekunder i live )
You [ACTION] a [RESOLUTION] baked texture for &apos;[BODYREGION]&apos; after [TIME] seconds.
</notification>
<notification name="ConfirmLeaveCall">
Er du sikker på at du vil forlade dette opkald?
......@@ -1660,4 +1660,7 @@ Hvis du bliver ved med at have problemer, besøg venligst [SUPPORT_SITE].
Hvis du selv ejer land, kan du benytte det til hjemme lokation.
Ellers kan du se på verdenskortet og finde steder markeret med &quot;Infohub&quot;.
</global>
<global name="You died and have been teleported to your home location">
Du døde og er blevet teleporteret til din hjemmelokation.
</global>
</notifications>
......@@ -24,7 +24,7 @@ Maksimum er 200 pr. gruppe pr. dag
<text name="notice_list_none_found">
Ingen fundet
</text>
<button label="Lav en ny besked" label_selected="Lav ny besked" name="create_new_notice" tool_tip="Lav en ny besked"/>
<button label="Ny besked" label_selected="Lav ny besked" name="create_new_notice" tool_tip="Lav en ny besked"/>
<button label="Genopfrisk" label_selected="Genopfrisk liste" name="refresh_notices" tool_tip="Genopfrisk beskedliste"/>
<panel label="Lav ny besked" name="panel_create_new_notice">
<text name="lbl">
......
......@@ -13,6 +13,9 @@
Vælg flere medlemmer ved at holde Ctrl-tasten nede og
klik på deres navne.
</panel.string>
<panel.string name="donation_area">
[AREA] m²
</panel.string>
<filter_editor label="Filtrér medlemmer" name="filter_input"/>
<name_list name="member_list">
<name_list.columns label="Medlemsnavn" name="name"/>
......@@ -76,21 +79,15 @@ ting i denne gruppe. Der er en bred vifte af rettigheder.
<text name="static">
Rolle navn
</text>
<line_editor name="role_name">
Ansatte
</line_editor>
<line_editor name="role_name"/>
<text name="static3">
Rolle titel
</text>
<line_editor name="role_title">
(venter)
</line_editor>
<line_editor name="role_title"/>
<text name="static2">
Beskrivelse
</text>
<text_editor name="role_description">
(venter)
</text_editor>
<text_editor name="role_description"/>
<text name="static4">
Tildelte roller
</text>
......@@ -105,9 +102,6 @@ ting i denne gruppe. Der er en bred vifte af rettigheder.
</scroll_list>
</panel>
<panel name="actions_footer">
<text name="static">
Beskrivelse
</text>
<text_editor name="action_description">
Denne rettigheder &apos;Udmeld medlemmer fra denne gruppe&apos;. Kun en ejer kan udmelde en anden ejer.
</text_editor>
......
......@@ -45,25 +45,25 @@
<panel name="media_controls_panel">
<layout_stack name="media_controls">
<layout_panel name="stop">
<button name="stop_btn" tool_tip="Stop valgte medie"/>
<button name="stop_btn" tool_tip="Stop valgte media"/>
</layout_panel>
<layout_panel name="play">
<button name="play_btn" tool_tip="Afspil valgte medie"/>
<button name="play_btn" tool_tip="Afspil valgte media"/>
</layout_panel>
<layout_panel name="pause">
<button name="pause_btn" tool_tip="Pause valgt medie"/>
<button name="pause_btn" tool_tip="Pause valgte media"/>
</layout_panel>
<layout_panel name="volume_slider_ctrl">
<slider_bar initial_value="0.5" name="volume_slider" tool_tip="Lydstyrke for valgte medie"/>
<slider_bar initial_value="0.5" name="volume_slider" tool_tip="Lydstyrke for valgte media"/>
</layout_panel>
<layout_panel name="mute">
<button name="mute_btn" tool_tip="Sluk lyd fra valgte medie"/>
<button name="mute_btn" tool_tip="Sluk lyd for valgte media"/>
</layout_panel>
<layout_panel name="zoom">
<button name="zoom_btn" tool_tip="Zoom til valgte medie"/>
<button name="zoom_btn" tool_tip="Zoom til valgte media"/>
</layout_panel>
<layout_panel name="unzoom">
<button name="unzoom_btn" tool_tip="Zoom tilbage fra valgte medie"/>
<button name="unzoom_btn" tool_tip="Zoom tilbage fra valgte media"/>
</layout_panel>
</layout_stack>
</panel>
......
......@@ -11,8 +11,8 @@
<check_box label="Aktiveret" name="enable_media"/>
<slider label="Stemme chat" name="Voice Volume"/>
<check_box label="Aktiveret" name="enable_voice_check"/>
<check_box label="Tillad media at afspilles automatisk" name="media_auto_play_btn" tool_tip="Vælg dette for at media afspille automatisk hvis det ønsker det" />
<check_box label="Afspil media vedhæftet andre avatarer" name="media_show_on_others_btn" tool_tip="Deaktiver dette for at skjule vedhæftet media for avatarer i nærheden" />
<check_box label="Tillad media at afspilles automatisk" name="media_auto_play_btn" tool_tip="Vælg dette for at media afspille automatisk hvis det ønsker det" value="true"/>
<check_box label="Afspil media vedhæftet andre avatarer" name="media_show_on_others_btn" tool_tip="Deaktiver dette for at skjule vedhæftet media for avatarer i nærheden" value="true"/>
<text name="voice_chat_settings">
Stemme chat opsætning
</text>
......@@ -28,6 +28,12 @@
<panel.string name="default_text">
Standard
</panel.string>
<panel.string name="default system device">
Standard systemenhed
</panel.string>
<panel.string name="no device">
Ingen enheder
</panel.string>
<text name="Input">
Input
</text>
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<panel name="Teleport History">
<accordion name="history_accordion">
<no_matched_tabs_text name="no_matched_teleports_msg" value="Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv [secondlife:///app/search/places/[SEARCH_TERM] Search]."/>
<no_visible_tabs_text name="no_teleports_msg" value="Teleport historik er tom. Prøv [secondlife:///app/search/places/ Search]."/>
<accordion_tab name="today" title="I dag"/>
<accordion_tab name="yesterday" title="I går"/>
<accordion_tab name="2_days_ago" title="2 dage siden"/>
5
<accordion_tab name="3_days_ago" title="3 dage siden"/>
<accordion_tab name="4_days_ago" title="4 dage siden"/>
<accordion_tab name="5_days_ago" title="5 dage siden"/>
......
......@@ -23,8 +23,7 @@
</panel.string>
<text name="title" value="Profil for genstand"/>
<text name="origin" value="(Beholdning)"/>
<panel label=""
name="item_profile">
<panel label="" name="item_profile">
<text name="LabelItemNameTitle">
Navn:
</text>
......@@ -40,7 +39,7 @@
</text>
<button label="Profil..." name="BtnOwner"/>
<text name="LabelAcquiredTitle">
Erhvervet:
Anskaffet:
</text>
<text name="LabelAcquiredDate"/>
<panel name="perms_inv">
......@@ -49,21 +48,21 @@
</text>
<check_box label="Redigere" name="CheckOwnerModify"/>
<check_box label="Kopiere" name="CheckOwnerCopy"/>
<check_box label="Give væk" name="CheckOwnerTransfer"/>
<check_box label="Overfør" name="CheckOwnerTransfer"/>
<text name="AnyoneLabel">
Enhver:
Alle:
</text>
<check_box label="Kopiere" name="CheckEveryoneCopy"/>
<text name="GroupLabel">
Gruppe:
</text>
<check_box label="Dele" name="CheckShareWithGroup" tool_tip="Tillad alle medlemmer i den aktive gruppe at dele dine &apos;redigere&apos; rettigheder for dette objekt. Du skal dedikere for at åbne for rolle begrænsninger."/>
<check_box label="Del" name="CheckShareWithGroup" tool_tip="Giver alle medlemmer adgang til at give gruppen ret til at ændre rettigheder for dette objekt. Du skal dedikere for at åbne for rolle begrænsninger."/>
<text name="NextOwnerLabel">
Næste ejer:
</text>
<check_box label="Redigere" name="CheckNextOwnerModify"/>
<check_box label="Kopiere" name="CheckNextOwnerCopy"/>
<check_box label="Give væk" name="CheckNextOwnerTransfer" tool_tip="Næste ejer kan give væk eller sælge dette objekt"/>
<check_box label="Overføre" name="CheckNextOwnerTransfer" tool_tip="Næste ejer kan give væk eller sælge dette objekt"/>
</panel>
<check_box label="Til salg" name="CheckPurchase"/>
<combo_box name="combobox sale copy">
......
......@@ -642,6 +642,9 @@
<string name="worldmap_offline">
Offline
</string>
<string name="worldmap_item_tooltip_format">
[AREA] m² L$[PRICE]
</string>
<string name="worldmap_results_none_found">
Ingen fundet.
</string>
......@@ -1031,6 +1034,7 @@
<string name="AnimFlagStop" value=" Stop Animation : "/>
<string name="AnimFlagStart" value=" Start Animation : "/>
<string name="Wave" value=" Vink "/>
<string name="GestureActionNone" value="Ingen"/>
<string name="HelloAvatar" value=" Hej, avatar! "/>
<string name="ViewAllGestures" value=" Se alle &gt;&gt;"/>
<string name="GetMoreGestures" value="Få mere &gt;&gt;"/>
......@@ -1113,12 +1117,12 @@
<string name="InvFolder Favorite">
Favoritter
</string>
<string name="InvFolder favorite">
Favoritter
</string>
<string name="InvFolder Current Outfit">
Nuværende sæt
</string>
<string name="InvFolder Initial Outfits">
Start sæt
</string>
<string name="InvFolder My Outfits">
Mine sæt
</string>
......@@ -1438,6 +1442,7 @@
<string name="SummaryForTheWeek" value="Opsummering for denne uge, begyndende med "/>
<string name="NextStipendDay" value="Næste stipendie dag er "/>
<string name="GroupIndividualShare" value=" Gruppe Individuel Delt"/>
<string name="GroupColumn" value="Gruppe"/>
<string name="Balance">
Balance
</string>
......@@ -1651,6 +1656,12 @@
<string name="BusyModeResponseDefault">
Beboeren du sendte en besked er &apos;optaget&apos;, hvilket betyder at han/hun ikke vil forstyrres. Din besked vil blive vis i hans/hendes IM panel til senere visning.
</string>
<string name="NoOutfits">
You don&apos;t have any outfits yet. Try [secondlife:///app/search/all/ Search]
</string>
<string name="NoOutfitsTabsMatched">
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv [secondlife:///app/search/all/[SEARCH_TERM] Search].
</string>
<string name="MuteByName">
(Efter navn)
</string>
......@@ -3571,6 +3582,9 @@ Hvis du bliver ved med at modtage denne besked, kontakt venligst [SUPPORT_SITE].
<string name="group_role_owners">
Ejere
</string>
<string name="group_member_status_online">
Online
</string>
<string name="uploading_abuse_report">
Uploader...
......@@ -3624,9 +3638,15 @@ Krænkelsesanmeldelse
<string name="Invalid Wearable">
Kan ikke tages på
</string>
<string name="New Gesture">
Ny bevægelse
</string>
<string name="New Script">
Nyt script
</string>
<string name="New Note">
Ny note
</string>
<string name="New Folder">
Ny folder
</string>
......@@ -3684,6 +3704,15 @@ Krænkelsesanmeldelse
<string name="Male - Wow">
Mand - Wow
</string>
<string name="Female - Chuckle">
Kvinde - Kluklatter
</string>
<string name="Female - Cry">
Kvinde - gråd
</string>
<string name="Female - Embarrassed">
Kvinde - Flov
</string>
<string name="Female - Excuse me">
Kvinde - Undskyld mig
</string>
......@@ -3702,9 +3731,21 @@ Krænkelsesanmeldelse
<string name="Female - Hey">
Kvinde - Hey
</string>
<string name="Female - Hey baby">
Kvinde - Hey baby
</string>
<string name="Female - Laugh">
Kvinde - Latter
</string>
<string name="Female - Looking good">
Kvinde - &quot;Ser godt ud&quot;
</string>
<string name="Female - Over here">
Kvinde - Herovre
</string>
<string name="Female - Please">
Kvinde - Be´ om
</string>
<string name="Female - Repulsed">
Kvinde - Frastødt
</string>
......@@ -3754,4 +3795,46 @@ Krænkelsesanmeldelse
<string name="dateTimePM">
PM
</string>
<string name="LocalEstimateUSD">
US$ [AMOUNT]
</string>
<string name="Membership">
Medlemsskab
</string>
<string name="Roles">
Roller
</string>
<string name="Group Identity">
Gruppe identitet
</string>
<string name="Parcel Management">
Parcel håndtering
</string>
<string name="Parcel Identity">
Parcel identitet
</string>
<string name="Parcel Settings">
Parcel opsætning
</string>
<string name="Parcel Powers">
Parcel beføjelser
</string>
<string name="Parcel Access">
Parcel adgang
</string>
<string name="Parcel Content">
Parcel indhold
</string>
<string name="Object Management">
Objekt håndtering
</string>
<string name="Accounting">
Regnskab
</string>
<string name="Notices">
Beskeder
</string>
<string name="Chat">
Chat
</string>
</strings>
......@@ -220,7 +220,7 @@ ou divisé.
[COUNT] sur [MAX] ([DELETED] seront supprimés)
</panel.string>
<text name="parcel_object_bonus">
Facteur Bonus Objets : [BONUS]
Facteur Bonus objets : [BONUS]
</text>
<text name="Simulator primitive usage:">
Utilisation des primitives :
......
......@@ -80,12 +80,12 @@
</text>
<spinner label="Heure" name="WLLengthOfDayHour"/>
<spinner label="Min" name="WLLengthOfDayMin"/>
<spinner label="S" name="WLLengthOfDaySec"/>
<spinner label="Sec" name="WLLengthOfDaySec"/>
<text name="DayCycleText3">
Aperçu :
</text>
<button label="Lire" label_selected="Lire" name="WLAnimSky"/>
<button label="Stop !" label_selected="Stop" name="WLStopAnimSky"/>
<button label="Arrêter" label_selected="Stop" name="WLStopAnimSky"/>
<button label="Utiliser heure domaine" label_selected="Aller heure domaine" name="WLUseLindenTime"/>
<button label="Enregistrer jour test" label_selected="Enregistrer jour test" name="WLSaveDayCycle"/>
<button label="Charger jour test" label_selected="Charger jour test" name="WLLoadDayCycle"/>
......
......@@ -16,7 +16,7 @@
Objet :
</text>
<line_editor left="143" name="subject_form" width="130" left_delta="146"/>
<line_editor label="Saisissez votre objet ici." name="subject_form"/>
<line_editor label="Saisir ici votre objet" name="subject_form"/>
<text name="msg_label">
Message :
</text>
......@@ -24,7 +24,7 @@
<check_box label="Contenu adulte" name="mature_check" tool_tip="Cette carte postale est à caractère adulte."/>
<button label="?" name="publish_help_btn"/>
<text_editor name="msg_form">
Saisissez votre message ici.
Saisir ici votre message.
</text_editor>
<text name="fine_print">
Si le destinataire s&apos;inscrit sur [SECOND_LIFE], vous recevrez un bonus.
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<floater name="toolbox floater" short_title="OUTILS POUR LA CONSTRUCTION" title="">
<floater.string name="status_rotate">
Pour faire tourner l&apos;objet, faîtes glisser les bandes de couleur.
Pour faire tourner l&apos;objet, faites glisser les bandes de couleur.
</floater.string>
<floater.string name="status_scale">
Pour étirer le côté sélectionné, cliquez et faites glisser.
......@@ -54,7 +54,7 @@
</radio_group>
<radio_group name="move_radio_group">
<radio_item label="Déplacer" name="radio move"/>
<radio_item label="Orbite (Ctrl)" name="radio lift"/>
<radio_item label="Soulever (Ctrl)" name="radio lift"/>
<radio_item label="Faire tourner (Ctrl+Maj)" name="radio spin"/>
</radio_group>
<radio_group name="edit_radio_group">
......@@ -190,7 +190,7 @@
Cliquer pour :
</text>
<combo_box name="clickaction" width="178">
<combo_box.item label="Toucher (défaut)" name="Touch/grab(default)"/>
<combo_box.item label="Toucher (par défaut)" name="Touch/grab(default)"/>
<combo_box.item label="S&apos;asseoir sur l&apos;objet" name="Sitonobject"/>
<combo_box.item label="Acheter l&apos;objet" name="Buyobject"/>
<combo_box.item label="Payer l&apos;objet" name="Payobject"/>
......@@ -402,8 +402,8 @@
Application
</text>
<combo_box name="combobox texgen">
<combo_box.item label="Défaut" name="Default"/>
<combo_box.item label="Planar" name="Planar"/>
<combo_box.item label="Par défaut" name="Default"/>
<combo_box.item label="Plan" name="Planar"/>
</combo_box>
<text name="label shininess">
Brillance
......
......@@ -1683,7 +1683,7 @@ Publier cette petite annonce maintenant pour [AMOUNT] L$ ?
<usetemplate name="okcancelbuttons" notext="Annuler" yestext="OK"/>
</notification>
<notification label="Envoyer un message à la région" name="MessageRegion">
Saisissez une message qui sera envoyé à tous les résidents présents dans cette région.
Saisissez un message qui sera envoyé à tous les résidents présents dans cette région.
<form name="form">
<input name="message"/>
<button name="OK" text="OK"/>
......
......@@ -21,7 +21,7 @@ Vous pouvez désactiver la réception des notices dans l&apos;onglet Général.
<text name="notice_list_none_found">
Aucun résultat
</text>
<button label="Nouvelle notice" label_selected="Créer une notice" name="create_new_notice" tool_tip="Créer une notice"/>
<button label="Nouv. notice" label_selected="Créer une notice" name="create_new_notice" tool_tip="Créer une notice"/>
<button label="Rafraîchir" label_selected="Rafraîchir la liste" name="refresh_notices" tool_tip="Actualiser la liste des notices"/>
<panel label="Créer une notice" name="panel_create_new_notice">
<text name="lbl">
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<panel name="Landmarks">
<accordion name="landmarks_accordion">
<accordion_tab name="tab_favorites" title="Barre des Favoris"/>
<accordion_tab name="tab_favorites" title="Barre des favoris"/>
<accordion_tab name="tab_landmarks" title="Mes repères"/>
<accordion_tab name="tab_inventory" title="Mon inventaire"/>
<accordion_tab name="tab_library" title="Bibliothèque"/>
......
......@@ -415,7 +415,7 @@
image targa
</string>
<string name="trash">
Poubelle
Corbeille
</string>
<string name="jpeg image">
image jpeg
......@@ -1127,7 +1127,7 @@
Parties du corps
</string>
<string name="InvFolder Trash">
Poubelle
Corbeille
</string>
<string name="InvFolder Photo Album">
Albums photo
......@@ -3780,7 +3780,7 @@ de l&apos;infraction signalée
Homme - Demander pardon
</string>
<string name="Male - Get lost">
Homme - Dire d&apos;aller au diable
Homme - Get lost
</string>
<string name="Male - Blow kiss">
Homme - Envoyer un baiser
......@@ -3822,7 +3822,7 @@ de l&apos;infraction signalée
Femme - Demander pardon
</string>
<string name="Female - Get lost">
Femme - Dire d&apos;aller au diable
Femme - Get lost
</string>
<string name="Female - Blow kiss">
Femme - Envoyer un baiser
......
......@@ -327,7 +327,7 @@ Jedynie większe posiadłości mogą być umieszczone w bazie wyszukiwarki.
<check_box label="Wszyscy" name="edit objects check"/>
<check_box label="Grupa" name="edit group objects check"/>
<text name="allow_label3">
Nowe Obiekty:
Nowe obiekty:
</text>
<check_box label="Wszyscy" name="all object entry check"/>
<check_box label="Grupa" name="group object entry check"/>
......@@ -380,7 +380,7 @@ Jedynie większe posiadłości mogą być umieszczone w bazie wyszukiwarki.
Punkt Lądowania: [LANDING]
</text>
<button label="Ustaw" label_selected="Ustaw" name="Set" tool_tip="Ustal miejsce lądowania dla przybywających gości. Używa położenia Twojego awatara na tej posiadłości."/>
<button label="Nowy" label_selected="Nowy" name="Clear" tool_tip="Clear the landing point."/>
<button label="Nowy" label_selected="Nowy" name="Clear" tool_tip="Usuń dotychczasowe miejsce lądowania."/>
<text name="Teleport Routing: ">
Trasa teleportacji:
</text>
......@@ -399,7 +399,7 @@ Jedynie większe posiadłości mogą być umieszczone w bazie wyszukiwarki.
URL mediów:
</text>
<button label="Ustaw" name="set_media_url"/>
<check_box label="Ukryj URL mediów" name="hide_media_url" tool_tip="Wybranie tej opcji, zablokuje widok adresu do medów wszystkim nieautoryzowanym Użytkownikom. Nie dotyczy to jednak typów HTML."/>
<check_box label="Ukryj URL mediów" name="hide_media_url" tool_tip="Wybranie tej opcji, zablokuje widok adresu do medów wszystkim nieautoryzowanym Rezydentom. Nie dotyczy to jednak typów HTML."/>
<text name="Description:">
Opis:
</text>
......@@ -431,14 +431,14 @@ Mediów:
<check_box label="Ukryj URL muzyki" name="hide_music_url" tool_tip="Wybranie tej opcji, zablokuje widok adresu do medów muzycznych w posiadłości wszystkim nieautoryzowanym Użytkownikom"/>
<check_box label="Rozmowy dozwolone" name="parcel_enable_voice_channel"/>
<check_box label="Rozmowy dozwolone (ustawione przez Majątek)" name="parcel_enable_voice_channel_is_estate_disabled"/>